fa-IRen-GB
ورود به سايت

راهنمای ثبت نام در کنفرانس و سمپوزیوم

هزینه های ثبت نام در سمپوزیوم و کنفرانس به شرح زیر می باشند:


کشور نویسنده / شرکت کننده
مبلغ
ایران غیر دانشجو ۲،۵۰۰،۰۰۰ 
ریال

دانشجو
۱،۵۰۰،۰۰۰ 
ریال

خارجی غیر دانشجو
۳۰۰
یورو
دانشجو
۱۵۰
یورو

توجه: دارندگان کارت عضویت در IEEE از ۲۰ درصد تخفیف در هزینه ثبت نام بهره مند خواهند بود.


نحوه پرداخت هزینه ثبت نام برای نویسندگان و شرکت کنندگان ایرانی:

بانک: ملت
شماره حساب: ۳۱۳۸۳۷۹۱۸۰
نام صاحب حساب: دفتر کمیته ملی ربوکاپ ایران

رسید پرداخت می بایست به آدرس robotic-ai-symp2013@iranopen.ir تا تاریخ دهم فروردین ماه ارسال گردد.