fa-IRen-GB
ورود به سايت

اسکان


با توجه به این که کنفرانس و سمپوزیوم یک روزه می باشند، امکاناتی برای اسکان ارایه دهندگان داخلی در نظر گرفته نشده است. اما در صورت تمایل می توانید به هتل مرمر و یا هتل البرز شهر قزوین مراجعه بفرمایید.