fa-IRen-GB
ورود به سايت

ارسال مقالاتانتظار می‌رود مقاله‌ها با کیفیت بالا همراه با نوآوری و مرتبط با زمینه‌های مورد اشاره ارسال گردند. از کلیه محققین در زمینه‌های مربوط، حتی اگر در ربوکاپ حضور ندارند، دعوت می‌گردد تا مقالات تحقیقاتی خود را ارسال نمایند.  ازکلیه مقالات کاربردی در دنیای واقعی و مقالات منعکس کننده نتایج نظری و همچنین مقالاتی که ترکیبی از هر دو ماهیت را دارند استقبال می‌گردد.

مقالات ارسالی می‌بایست به زبان انگلیسی یا فارسی و حداکثر در ۷ صفحه با توجه به قالب استاندارد IEEE تهیه گردند. جهت دریافت قالب مقاله های فارسی به صفحه راهنمای نویسنده ها مراجعه بفرمایید. ارسال مقالات تنها به صورت الکترونیکی و از طریق وب سایت دریافت مقالات قابل قبول خواهد بود. کلیه مقالات می‌بایست در قالب فایل PDF و بدون ذکر نام و وابستگی نویسنده ارسال گردند. همچنین فایل doc یا LaTeX مقالات که شامل نام و وابستگی نویسنده باشد نیز می بایست ارسال گردد. کلیه مقالات توسط حداقل سه داور با روش blind review مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

فراخوان مقالات را می توانید از اینجا دریافت بنمایید.

جهت ارسال مقالات مراحل زیر را انجام دهید:

۱. به آدرس ارسال مقالات مراجعه نمایید: http://www.easychair.org/conferences/?conf=rios13
۲. اگر در آنجا حساب کاربری ندارید، یک حساب کاربری ایجاد نمایید.
۳. با استفاده از حساب کاربری وارد سیستم ارسال الکترونبک مقالات شوید.
۴. مقالات خود را از طریق پیوند New Submission و به صورت pdf حداکثر تا ۷ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۲۳:۵۹ به وقت اروپای مرکزی ارسال نمایید. لطفا توجه داشته باشید چون مقالات به صورت blind مورد داوری قرار می گیرند از نام نویسندگان و وابستگی در نسخه pdf مقاله جدا خودداری فرمایید.
۵. کلیه مقالات می بایست حداکثر در ۷ صفحه و براساس استاندارد IEEE تهیه گردند. مقالات فارسی از قالب جداگانه ای که در بالا ذکر گردید استفاده بنمایند.
۶. همچنین می بایست فرمت MS Word و یا LaTeX مقاله خود را که شامل نام نویسندگان و وابستگی باشد به صورت Attachment ارسال نمایید.