fa-IRen-GB
ورود به سايت

ربات زیردریایی

قوانین لیگ

تیم هایی که تا کنون موفق به ارسال گزارش فنی نشده اند تا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه 23 اسفندماه وضعیت تیم خود را جهت حضور در مسابقات از طریق ایمیل به سرپرست کمیته لیگ اعلام کنند. 

ربات کلیه تیم ها در روز پذیرش مسابقات مورد بازدید فنی قرار می گیرد و در صورت مشاهده مغایرت با موارد ذکر شده در گزارش فنی تیم و یا عدم رعایت اصول اولیه در طراحی و ساخت از چرخه رقابت ها خارج می شود. بدیهی است گواهی حضور در مسابقات به تیم هایی تعلق می گیرد که پذیرش نهایی آنها در روز 14 فروردین 92 توسط کمیته لیگ انجام شود.

                                                                             ***********************************

قوانین لیگ ربات های زیردریایی ROV برگرفته از مسابقات جهانی این دسته از ربات ها می باشد و متناسب با سطح فنی تیم های شرکت کننده از کشورمان تنظیم شده اند.

آخرین نسخه از قوانین مسابقات ربات های زیردریایی ROV :  

ROV 2013 Rules

   *** ولتاژ کاری ربات ها در دو حالت 24 ولت DC و 220 ولت AC می باشد.***

   *** در حالت AC رعایت مسائل ایمنی بسیار مهم می باشد.***

تیم های شرکت کننده در مسابقات لیگ ربات های زیردریایی نسبت به آماده سازی TDP و ارسال آن به آدرس ایمیل زیر اقدام نمایند.


rov@iranopen.ir

hatam.ghasemzadeh@gmail.com

راهنمای نگارش TDP در لینک زیر قرار داده شده است.

                                                                 TDP