fa-IRen-GB
ورود به سايت

ربات پرنده

درباره لیگ

این لیگ با توجه به اهمیت و کاربردهای متعدد و مهمی که برای ربات پرنده متصور است، برای اولین بار در سال 2011 در مسابقات آزاد ایران برگزار شد.

از جمله کاربردهای انواع ربات پرنده و از جمله پرنده های چهار ملخ (quadrotor flying robot) می توان به موارد زیر اشاره کرد.

  • بررسی و شناسایی محیط های خطرناک برای انسان و یا غیر قابل دسترسی
  • یافتن و شناسایی مسدومین در محیط های فاجعه زده طبیعی و غیر طبیعی مانند سیل، زلزله، آتش سوزی، برف سنگین، انفجار و ...
  • ضبط ویدئو برای فیلم های تلویزیونی و مستند، تبلیغات و ...
  • کمک به عملیات تعمیر و نگهداری دستگاه هایی که در ارتفاع بالا و یا مکان های سعب العبور مانند بالای برج ها نصب شده اند.
  • جمع آوری اطلاعات آب و هوا برای ایستگاه های هوا شناسی
  • کاربردهای نظامی

این مسابقات در یک بخش داخلی (indoor)  برگزار می شود. که در این بخش توانایی هایی از ربات ها مانند قدرت مانور، پایداری، توان و میزان خودمختاری مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این مسابقات ربات ها  می توانند به 3 طریق،خود مختار، نیمه خود مختار و کنترل از طریق اپراتور  کنترل شوند که روش های اول و دوم نسبت به روش اپراتوری امتیاز بیشتری دارد. تیم ها می توانند از کمک های خارجی مجاز استفاده نمایند. به عنوان مثال تیم ها می توانند مکان یابی ربات را از طریق دوربین هایی که در زمین نصب می کنند انجام دهند.
قوانین، نحوه انجام مسابقه و چگونگی امتیازها برای سال 2013، با توجه به مسابقات جهانی این لیگ طراحی شده است و در قسمت قوانین در دسترس است.

برای مسابقات امسال (2013)

از تعداد 45تیم داخلی و 3 تیم خارجی ثبت نام شده، تعداد 18 تیم داخلی و 1 تیم خارجی مورد تایید کمیته فنی قرار گرفته اند.

که تعداد 11 تیم داخلی و 1 تیم خارجی در این مسابات حضور پیدا کردند و مسابقات در زمان مشخص شده انجام گرفت و تیم های برتر مشخص شدند.

برای مشاهده نتایج می توانید به صفحه نتایج لیگ مراجعه و یا این فایل را نگاه کنید.