fa-IRen-GB
ورود به سايت

نمايش دانش آموزی-پیشرفته

کمیته لیگمسئول لیگ:

   - آقای محمد شمالی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران


اعضای کمیته فنی:

   1-  آقای احسان تقدسی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران

   2-  آقای محمدعلی بزازان، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران 

توجه:

لطفا سوال‌های فنی را به ایمیل Junior@iranopen.ir ارسال نمایید.