fa-IRen-GB
ورود به سايت

نمایش دانش آموزی-مقدماتی

کمیته لیگ



مسئول لیگ:

   - آقای محمد شمالی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران


اعضای کمیته فنی:

   1-  خانم آزاده رحیمیان، دانشگاه هنر تهران، ایران

   2-  آقای احسان تقدسی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران

 

توجه:

لطفا سوال‌های فنی را به ایمیل Junior@iranopen.ir ارسال نمایید.