fa-IRen-GB
ورود به سايت

رقابت فنى ربات هاى مين ياب

قوانین لیگ

مجموعه قوانین مربوط به این لیگ را می توانید از آدرس زیر دریافت نمایید:

Deminer Technical Rules 2013 (آخرین بروزرسانی 1392/10/1)

تمامی تیم های شرکت کننده لازم است تا گزارش فنی در خصوص تیم خود را مطابق با الگوی ارایه شده در زیر تهیه و ارسال نمایند. گزارش هایی که از الگوی ارایه شده پیروی ننمایند در هنگام بررسی دارای امتیاز منفی خواهند بود.

در صورت بروز هر گونه اشکال و یا داشتن سوال می توانید از آدرس الکترونیکی کمیته Deminer@iranopen.ir و یا  deminer_ir@gmail.com استفاده نمایید.