fa-IRen-GB
ورود به سايت

ربات هاى مين ياب دستى

کمیته لیگ

سرپرست لیگ:

·        دکتر سعید شیری قیداری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

اعضای کمیته فنی:

·        مهندس سهراب اسدزاده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند asadzadeh [at] piau.ac.ir ]    

·        مهندس سید محمد محمدزاده ضیابری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر [mehran.m [at] aut.ac.ir]

·        مهندس علی روحی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار [ali.roohi.eng [at] gmail.com]

 

در صورت بروز هر گونه اشکال و یا داشتن سوال می توانید از آدرس الکترونیکی کمیته Deminer@iranopen.ir و یا  DeminerManual@yahoo.com استفاده نمایید.