fa-IRen-GB
ورود به سايت

امداد دانش آموزی Cospace

کمیته لیگمسئول لیگ:

   - آقای محمد شمالی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران


اعضای کمیته فنی:

   1-  آقای سید محمد شکرآبی، دانشگاه تهران، ایران

  


توجه:

لطفا سوال‌های فنی را به ایمیل CoSpace@iranopen.ir ارسال نمایید.