fa-IRen-GB
ورود به سايت

ربات های خانگی

کمیته لیگ

سرپرست:
  • دکتر فریبرز محمودی (دانشگاه آزاد اسلامی قزوین)

کمیته فنی:
  • دکتر سعید شیری قیداری (دانشگاه صنعتی امیر کبیر)
  • مهندس محمدجواد نمازی فر (دانشگاه آزاد اسلامی قزوین)
  • مهندس علیرضا حسینی (دانشگاه آزاد اسلامی قزوین)

کمیته اجرایی:
  • بهرام جمشیدی (دانشگاه آزاد اسلامی قزوین)

 آدرس پست الکترونیکی:‌ home@iranopen.ir