fa-IRen-GB
ورود به سايت

ليگ ربات های امدادگر مجازی

درباره لیگ

رقابت های روبات های مجازی یکی از لیگ های شبیه سازی امداد و نجات مسابقات روبوکاپ را تشکیل می دهد. هدف از این رقابت ها ترویج تحقیق و پژوهش در زمینه سیستم های تعاملی چند عاملی است که در ماموریت های جستجو و امداد شهری مورد استقاده قرار می گیرند. شبیه ساز جستجو و امداد شهری (سرور مسابقات) یک نرم افزار شبیه ساز قوی برای روبات ها است که بر پایه موتور گرافیکی یک بازی کامپیوتری طراحی شده و زیرساخت محاسباتی مناسبی برای برگزاری این لیگ فراهم می آورد.

در یک اجرای مسابقه، تیمی از روبات های شبیه سازی شده وارد محیط مدل شده حادثه می شوند و علاوه بر جستجوی محیط، نقشه دقیقی از محل حادثه ارائه می نمایند. نقشه های مسابقات شامل محیط های روباز و سربسته ای هستند که با دقت و شباهت کامل به شرایط واقعی طراحی شده اند. روبات ها و حسگر های مورد استفاده نیز با دقت زیادی عملکرد دستگاه های به کار برده شده در روبات های واقعی را شبیه سازی می نمایند.

برخی موضوعات پژوهشی که هم اکنون در این لیگ مطرح هستند عبارتند از: واسط های انسان و روبات، مسیریابی خودکار، تحلیل و ترکیب حسگر ها، ساخت نقشه، تصمیم گیری و یادگیری توزیع شده.