fa-IRen-GB
ورود به سايت

ليگ شبیه ساز عامل امداد

کمیته لیگ

 

  •     سرپرست لیگ

  امید امیرغیاثوند، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران

  •    اعضاء کمیته فنی

         فرشید فرجی، دانشگاه آزاد اسلامی شبستر، ایران       

        پیمان اردستانی، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران

        سیاوش محرابی، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران

        مصطفی موحدی، دانشگاه شیخ بهائی اصفهان، ایران