fa-IRen-GB
ورود به سايت

ربات های فوتبالیست اندازه متوسط

درباره لیگ

در لیگ ربات های فوتبالیست اندازه متوسط دو تیم متشکل از 5 ربات در یک زمین داخل سالن به ابعاد 18x12 متر فوتبال بازی می کنند. هر ربات مجهز به سنسورهای مختلف و کامپیوتر جهت تحلیل وضعیت کنونی بازی و انجام یک بازی موفق می باشد.

ریات ها با استفاده از ارتباط بی سیم با یکدیگر در تماس هستند و همچنین از این طریق پیام های داور را دریافت می نمایند. اما هرگونه دخالت انسان در بازی از هر طریقی کاملا ممنوع می باشد، مگر در زمان تعویض یک ربات.

تحقیقات انجام شده در این لیگ طی سال های اخیر از روند رو به رشد خوبی برخوردار بوده است. تا سال 1386 تیم ها دروازه خودی و حریف را از طریق رنگ دروازه ها (آبی و زرد) تشخیص می داند اما از مسابقات سال 1387 ریات ها قادرند با دروازه های توری معمولی بازی کنند. اکنون تنها توپ است که از طریق رنگ تشخیص داده می شود. رنگ توپ از سوی کمیته فنی لیگ تعیین می گردد و قبل از مسابقات اعلام خواهد شد.

چنین تغییراتی در قوانین رقابت های این لیگ ما را هرچه بیشتر به هدف نهایی فدراسیون ربوکاپ نزدیک خواهد کرد که:

تا سال 2050
تیمی متشکل از ربات های انسان نما ساخته و تشکیل گردد
که بتواند بر تیم قهرمان جام جهانی فوتبال پیروز شود