fa-IRen-GB
ورود به سايت

لیگ شبیه سازی دوبعدی فوتبال

قوانین لیگ

قوانین را از اینجا دریافت کنید.

توجه داشته باشید که قوانین به روز رسانی خواهند شد. جهت اطلاع از قوانین جدید به طور منظم به سایت مراجعه کنید.

بعد از ارسال موارد ذکر شده در قوانین، ایمیلی مبنی بر دریافت آنها دریافت خواهید کرد. اگر ظرف ۷۲ ساعت این ایمیل را دریافت نکردید، موضوع را با کمیته‌ی فنی در میان بگذارید.

هرگونه سوال و نظری را با ایمیل soccer2d@iranopen.ir در میان بگذارید.

 

 Qualification status
 Source  Binary TDP
Team
Pending
       ESPINER
Pending Received Received Received  Mars2013
Pending        tishtar
Pending        Farbod
Pending        denise
Pending        CmorQ
Pending        PoSiTrOn
Pending Received Received Received  S2PLUS
Pending   Received Received  steem
Pending Received Received Received
 M7 - raprot
Pending        Dotees
Pending Received Received  Received  lynx
Pending Received Received  Received  Armik
Pending Received Received Received  Soccereus
Pending        SnowySpring
Pending Received Received Received  Riton
Pending Received Received Received  Iran-2D
Pending Received Received Received  HilDa
Pending Received Received
Received  Kahroba
Pending Received Received Received  FC-Perspolis
Pending Received Received Received
 Nexus2D
Pending        8086
Pending        Sinister
Pending        playfulteam
Pending Received Received Received  RCMasters
Pending   Received
Received  Nodetix
Pending Received Received Received  GDUT_TiJi2013
Pending Received Received Received  Axiom
Pending   Received Received  UT Austin Villa 2D
Pending        TGBS
Pending Received Received Received  Amordad
Pending Received Received Received  FC_Pars (CTU)
Pending        noavar
Pending Received Received Received  Sepanta
Pending        Mythras
Pending     Received  maf
Pending        Opertat
Pending Received Received Received  AUT.Masterminds
Pending Received Received Received  Caspian
Pending Received Received Received  YuShan2013
Pending        Phoenix2D
Pending Received Received  Mythras-2D
Pending Received Received Received  CMC
Pending Received Received Received  JoJoA
Pending Received Received Received  051
Pending Received Received Received  Victimize
Pending        faraz2011
Pending        Fire Creator
Pending   Received Received  Eagle
Pending Received Received Received  SIDIOUS
Pending        Robo Teach
Pending Received Received Received  Dreamwing2D
Pending Received Received Received  LegenDary
Pending Received Received Received  Juggernaut
Pending        SAINA
Pending       RCMasterz
Pending Received Received Received

beta